Siirry sisältöön

Valkjärven varausleirialue

Valkjärven varausleirialue
Valkjärven varausleirialue soveltuu erinomaisesti ryhmien käyttöön. Tupa, ja oma avoin pihapiiri mahdollistavat myös tapahtumien järjestämisen sekä erilaisten leirien toteuttamisen. Varausleirialue on nimensä mukaisesti vain sen vuokranneen käytössä. 
Sijainti, käyttöaika ja saavutettavuus

Valkjärven varausleirialue sijaitsee Repoveden kansallispuiston pohjoisosassa nimensä mukaisesti Valkjärven rannalla. Saarijärven sisääntulosta on Valkjärven varausleirialueelle matkaa 2 km.

Leirialue on varattavissa huhtikuusta lokakuun loppuun ja alue on vain sen vuokranneiden käytössä. 

Varausleirialue on saavutettavissa jalan patikoiden tai vaikka maastopyörillä. Valkjärven varausleirialueen vierestä kulkee Kaakkurin kierros. Leirialueelle on mahdollista anoa Metsähallitukselta huoltoajo-oikeutta (kts . lisää kohdasta huoltoajo-oikeus). Valkjärven saavutettavuudessa on huomioitava, että kelirikko voi estää huoltoajon Valkjärvelle vaikka huoltoajo-oikeus olisi myönnetty. Valkjärvelle johtavalla 600 metrin tieosuudella ei ole talvikunnossapitoa.  

Vuokraaminen, hinta ja alkamis- ja päättymisaika

Valkjärven varausleirialueen vuokraaminen toteutetaan eräluvat.fi -verkkosivuilla. Samalta sivulta näkyy varaushinta keston mukaisesti.

Vuokravuorokausi alkaa klo 14.00 ja päättyy valittuna vuorokautena klo 12.00.

Tuvan avaimet

Tuvan avaimet sijaitsevat tuvan oven vasemmalla puolella olevassa avainsäilössä, jonka numeroyhdistelmän toimitetaan vuokrauksen yhteydessä annettuun sähköpostiosoitteeseen varausvahvistuksen liitteenä. 

Toimi avainhallinnan osalta seuraavasti! Saavuttuasi tuvalle, ota avain avainsäilöstä ja avaa tuvan ovi ja paina oven lukko siten, ettei se mene lukkoon ja sijoita avain heti takaisin avainsäilöön. Älä jätä arvoesineitä tuvan sisälle vuokrauksen aikana, jos alueelle ei jää oman ryhmäsi henkilöstöä.  

Varmista vuokrauksen päättyessä, että avain jää avainsäilöön.

Palveluvarustus

Varausleirialueen palveluvarustukseen kuuluu tupa n. 60 m2, n. 1,5 ha aidattu metsäinen piha-alue, jossa paljon avointa tilaa, huuvallinen tulisija, jonka ympärillä istumapenkit ja kaksi pöytäryhmää, astioiden pesukatos, maakellari, terassipohja telttasaunalle peseytymissermeineen, kaivo, puuvaja, kaksi käymälää ja rannassa oleva laituri. 

Tuvassa on alhaalla yhtenäistä avointa tilaa ja ylhäällä nukkumaparvi. Alhaalla on kolme pöytää ja istumatilaa noin 40 henkilölle. Lisäksi ulkopuolella on kaksi pöytää katoksissa, jossa on istumatilaa noin 26:lle henkilölle. Nämä pöydät ovat katoksissa sääsuojassa. Tuvassa saa yöpyä alhaalla 25 henkilöä ja nukkumaparvella 5 henkilöä. Varausleirialueella ja tuvassa ei ole sähköä eikä myöskään valaistusta. Tupaan ei saa tuoda lemmikkieläimiä. 

Tuvan materiaalin kuuluu puuhella/uuni, joka soveltuu niin tuvan lämmitykseen kuin ruuan valmistamiseen, kahvi- ja teepannut alusineen, viisi kattilaa ja paistinpannu sekä astioita puhtaalle ja likaiselle vedelle. Tuvassa ei saa liikkua ulkojalkineilla ja siksi tupaa on varattu n. 20 paria villasukkia.  Vuokraukseen ei kuulu wc- ja talouspaperi, tulentekovälineet, kynttilät ja astianpesuaineet. 

Piha-aluetta kiertää perinneaita, jolla viestitään myös muille retkeilijöille varausleirialueen rajoista. Piha-alue on vain varausleirialueen vuokranneiden käytössä. Tuvan edessä on runsaasti avointa tilaa vaikka leikkiä tai pelata. Piha-alueella on runsaasti tilaa teltoille ja riippumatossa nukkuvillekin löytyy useita paikkoja kiinnittää majoite puihin.

Tulisija on huuvallinen ja ns. puolikorkea. Vaikka tulisija on huuvallinen, tulisijaan on kiellettyä tehdä tuli metsä- tai ruohikkopalovaroituksen aikana. Tulisijan ympärillä on penkit, joille mahtuu n. 12 henkilöä. Tulisijan vieressä olevalla kahdelle kahdelle pöytäryhmälle mahtuu n. 20 henkilöä. 

Maakellari sijaitsee tuvan takana, rinteen alla. Maakellarissa on kaksoisovet ja ulko-ovi on mahdollista laittaa lukkoon omalla lukolla. Sisäovi on eristetty, joten lämpötila maakellarissa on hivenen kesäistä ulkolämpötilaa viileämpää. Muista sulkea ovet huolella!

Pesukatoksessa tai tuvassa on astioiden pesemiseen tarvittavat astiat ja harjat. Käytä tiskaamisessa biohajoavia aineita sisältäviä pesuaineita. 

Tuvan vieressä on telttasaunan terassipohja ja terassin päädyssä on peseytymissermi peseytymistä varten. Varausleirialueelle on mahdollista vuokrata myös telttasauna. Pienemmälle ryhmälle soveltuu 6-8 hengen sauna mutta suuremmalle ryhmälle on soveltuu paremmin 14-18 hengen sauna. Saunat toimitetaan vuokraajalle valmiiksi pystytettyinä. Saunat vuokraa Eränen. Mikäli vuokraat varausleirialueelle telttasaunan, jätä telttasaunan terassipohja ja sen lähiympäristö vapaaksi telttasaunan toimittamista varten. Ethän pilko polttopuita terassipohjan päällä!

Kaivo sijaitsee pihapiirin reunalla. Kaivon vesi on keittämättä juomakelpoista ja täyttää tutkituilta osin talousveden mikrobiologiset laatuvaatimukset ja -suositukset (tutkittu toukokuussa 2021) mutta kaivossa esiintyy voimakkaita väri- ja makuhaittoja, jonka aiheuttaa vedessä oleva runsas raudan ja mangaanin määrä. Etenkin pienet lapset vierastavat veden voimakasta makua. Keitettäessä veden pinnalle muodostuu ruskea vaahto, joka värjää astioita. Suositeltavaa on tuoda talousvesi mukana tai ottaa vesi mukaan Saarijärven sisääntulon vieressä olevalta Tolosen talon kaivolta. 

Jos kaivoa ei ole käytetty ja pohjavesi laskee, voi vettä joutua pumppaamaan kaivosta pidempään ennen kuin vesi alkaa nousta kaivosta. 

Älä tiskaa, peseydy tai pese mitään kaivon päällä tai 5 m lähempänä kaivoa, jotta kaivon veden laatu säilyy myös jatkossa. Käytä biohajoavia aineita sisältäviä pesuaineita.

Puuvaja sijaitsee käymälöiden läheisyydessä. Puuvaja on lukittu ja vajan avain sijaitsee tuvan seinällä oven oikealla puolella. Puuvajassa on kirves ja valmiita koivuklapeja, joita voi tarvittaessa pilkkoa pienemmiksi. 

Käymälät sijaitsevat tuvan ja piha-alueen yläpuolella. Käymälärakennuksia on kaksi, joissa kummassakin on kaksi käymälää joten käymälöitä on yhteensä neljä. Käymälät ei ole kompostoivia, joten niihin ei saa laittaa biojätteitä. Käymälärakennuksien välissä on biojätekompostori biojätteille. 

Laituri Valkjärven rannassa on pitkä mutta sen päässä ei ole uimatikkaita. 

Valkjärvellä ei ole jätteiden keräysasioita. Vuokraajan tulee viedä jätteet mukanaan poistuessaan alueelta. 

Vinkit

Puuvajan alapuolella, vajan ja rannan välissä on tasaista kangasmaastoa, joka soveltuu hyvin telttailuun. Isommat teltat kuten puolijoukkueteltat/vast. kannattaa pystyttää tuvan edessä olevalla avoimelle alueelle. 

Tuvan takana räystään alla on kastuneille vaatteille ja varusteille kuivauspuut. 

Valkjärvelle on mahdollisuus varata myös telttasauna.

Uiminen ja peseytyminen

Valkjärven ranta soveltuu uimiseen. Uimaan pääsee joko laiturilta pudottautumalla tai laiturin vierestä. Ranta on kovapohjainen mutta osittain humuspitoinen ja vedessä on jonkin verran hakoja. Laiturin päässä on riittävästi vettä uimiseen. Uiminen on omalla vastuulla. 

Valkjärven varausleirialueen käyttäjien tulee omassa toiminnassaan huomioida mahdollisimman pieni kuormittavuus järvelle erityisesti peseytymisen ja tiskaamisen osalta, joten älä pese astioita laiturilla tai vedessä ja estä pesuaineen suora pääseminen vesistöön. Suositeltavaa on peseytyä järvivedellä ja käyttää telttasaunan päädyssä olevaa peseytymissermiä. Jos peseytymiseen on tarve käyttää pesuaineita, tulisi käyttää mietoja ympäristömerkillä merkittyjä tuotteita.

Turvallisuus

Sijaintitieto (WGS84): 61° 11.185' 26° 51.391'. WGS84-kordinaatit, luetaan 61 astetta, 11 piste 185 minuuttia pohjoista leveyttä ja 26 astetta, 51 piste 391 minuuttia itäistä pituutta. 

Lähin osoite: Kivisilmäntie 1299, 47910 Kouvola, josta on vielä n. 600 metrin matka varausleirialueelle.

Ohessa linkki tuvan tupakansioon, jossa on ohjeistettu turvallisuudesta. 

Tuvassa saa yöpyä alhaalla 25 henkilöä ja nukkumaparvella 5 henkilöä. Varmista palovaroittimen toiminta ennen nukkumista sisätiloissa.

Tuvassa voi käyttää puuhellaa/uunia metsäpalo- ja ruohikkopalovaroituksen aikana mutta pihapiirissä olevassa tulisijaan ei saa tehdä tulta varoituksien aikana. Tarkasta ruohikko- ja metsäpalovaroituksen voimassa olo! Sijoita tuhkat esim. puuhellasta niille varattuun kannelliseen ämpäriin, joka sijaitsee rakennuksen ulkopuolella.

Valkjärven varausleirialueella ei ole matkapuhelin kuuluvuutta. Jossain tapauksissa matkapuhelimella voi saada yhteyden tuvan ja käymälöiden välissä olevalta metsäiseltä mäeltä aivan tuvan vieressä olevan rinteen päältä. Todennettuna kuuluvuutta on Kivisilmäntiellä n. 400 metriä Valkjärven risteyksestä koilliseen kohti Saarijärven sisääntuloa mäen päällä tieuralla. 

Huomioi vielä omaan vuokraukseesi liittyen onko teillä tarvetta huoltoajoneuvolle, joka voi tarvittaessa toimia hätätapauksissa evakuointiajoneuvona. Arvioidessanne tarvetta ajoneuvolle huomioikaa vielä, että alueella ei ole juurikaan matkapuhelimen kuuluvuutta ja vasteaika esim. ensihoitoyksiköllä Valkjärvelle on n. 55 - 65 minuuttia.

Tiedosta, että kelirikkoaikana esim. aikaisin huhtikuussa varausleirialueelle on myös hälytysajoneuvojen haasteellista päästä tai apu ainakin todennäköisesti viivästyy.

Älä jätä arvoesineitä tuvan sisälle vuokrauksen aikana, jos alueelle ei jää henkilöstöä. 

Huoltoajo-oikeus, Saarijärven sisääntulon puomin avaaminen

Varausleirialueelle on mahdollista anoa Metsähallitukselta huoltoajo-oikeutta, jolla vuokraaja saa ajaa yhden ajoneuvon leirialueelle. Huomioi, että kelirikko voi estää huoltoajon Valkjärvelle vaikka huoltoajo-oikeus olisi myönnetty. Valkjärvelle johtavalla 600 metrin tieosuudella ei ole talvikunnossapitoa. 

Hae ajolupa etukäteen kuitenkin viimeistään 5 vuorokautta ennen vuokrauksen alkua. Vapaamuotoinen hakemus perusteluineen lähetetään osoitteeseen saimaa@metsa.fi.

Huoltoajo-oikeus sisältää myös Saarijärven sisääntulossa olevan puomin avainsäilön numeroyhdistelmän. Numeroyhdistelmällä avataan sisääntulossa oikealla puolella olevan rakennuksen seinällä oleva avainsäilö, josta noudetaan avain puomiin. Avain palautetaan avaamisen jälkeen säilöön.

Huoltoajo-oikeuteen kuuluva ajoneuvo tulee olla leirialueella koko vuokrauksen ajan. Ajoneuvolla saa siirtyä vain Saarijärven puomin ja Valkjärven välisen matkan. Ajoneuvolla ei saa käydä esim. noutamassa vettä Tolosen talon kaivolta. 

Esteettömyys

Varausleirialue soveltuu esteettömään retkeilyyn avustajan kanssa. Varausalue on kuitenkin saavutettavissa lähtökohtaisesti vain ajoneuvolla (huoltoajo-oikeus). Valkjärvellä on esteetön käymälä ja tupaan siirtymistä varten on luiska tuvan ulkopuolella seinällä. Tuvan ovi on riittävän leveä pyörätuolilla sisälle siirtymiseen. Piha-alue on tasaista mutta käymälöille siirryttäessä tietä pitkin on noustava pieni mäki.