Siirry sisältöön

Säädöksiä ja ohjeita

Repoveden kansallispuiston järjestyssääntö

Järjestyssääntöön on otettu edellä mainituista laeista sekä metsästyslaista (615/1993), kalastuslaista (286/1982, maastoliikennelaista (1710/1995) pelastuslaista (468/2003), muinaismuistolaista (295/1963), kokoontumislaista (530/1999) järjestyslaista (612/2003), puolustusvoimista annetusta laista (551/2007) ja jätelaista (1072/1993) johtuvia määräyksiä, jotka koskevat alueen käyttäjiä. Lisäksi järjestyssäännössä on määräyksiä, jotka Metsähallitus on kansallispuiston hallinnosta vastaavana viranomaisena maaomistajan ominaisuudessa oikeutettu ja velvollinen antamaan.

Metsähallituksen julkaisut: Repoveden järjestyssäännöt (2004)

Huom! Järjestyssääntöjä päivitetään. Julkaisu 2020.

Repoveden kansallispuiston ja Aarnikotkan metsän luonnonsuojelualueen hoito- ja käyttösuunnitelma

Tämän hoito- ja käyttösuunnitelman yleisenä tavoitteena on sovittaa yhteen luonnonsuojelun, virkistyskäytön ja puolustusvoimien tarpeet. Suunnittelussa on noudatettu osallistavan suunnittelun periaatteita. Luonnonsuojelullisena tavoitteena on suojella eteläboreaalista metsäluontoa sekä lisätä alueen luonnontilaisuutta ennallistamisella. Virkistyskäytön suunnittelun tavoitteena on tarjota Etelä-Suomen oloihin poikkeuksellisen erämainen kestävän retkeilyn kohde mm. patikointiin, hiihtoon ja melomiseen. Alue on hoidon- ja käytön kanavoimiseksi jaettu neljään vyö-hykkeeseen: virkistysvyöhykkeeseen (922 ha), syrjävyöhykkeeseen (610 ha) ja rajoitusvyöhykkeeseen (1 339 ha) sekä kulttuurivyöhykkeeseen, jonka kohteet ovat päällekkäisiä edellisten vyöhykkeiden kanssa.

Metsähallituksen julkaisut: Repovesi-Aarnikotka HKS (2004)

Huom! Hoito- ja käyttösuunnitelmaa päivitetään. Julkaisu 2020.

Laki Repoveden kansallispuistosta

Kaakkois-Suomessa sijaitsevien, poikkeuksellisen edustavien kalliomuodostumien, järvi- ja metsäluonnon ja näillä esiintyvien eliölajien suojelemiseksi ja hoitamiseksi sekä retkeilyä, opetusta ja tutkimusta varten perustetaan luonnonsuojelulain (1096/1996) mukainen Repoveden kansallispuisto.

Finlex: 993/2002 Laki Repoveden kansallispuistosta

Luonnonsuojelulaki

Luonnonsuojelu lain tavoitteena on, luonnon monimuotoisuuden ylläpitäminen, luonnonkauneuden ja maisema-arvojen vaaliminen, luonnonvarojen ja luonnonympäristön kestävän käytön tukeminen, luonnontuntemuksen ja yleisen luonnonharrastuksen lisääminen sekä luonnontutkimuksen edistäminen.

Finlex: 20.12.2996/1096 Luonnonsuojelulaki